Per poder oferir serveis a les persones i gestionar polítiques de ciutat, l’Ajuntament s’ha de proveir de recursos. Això ho fa, entre d’altres, a través d’impostos, com l’IBI; i de preus públics, com els que paguem per gaudir dels centres cívics o dels centres esportius municipals.

La manera com es configuren aquests impostos i preus públics pot incidir en les desigualtats entre dones i homes i, per tant, pot contribuir a reduir-les. És el que fa la fiscalitat amb perspectiva de gènere.